یکشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۴

141

لحظاتی هست که یه اتفاق خوب افتاده و خوشحالی و میخوای با یکی شریکش شی؛ ولی کسی نیست؛ اون یه نفرُ پیدا نمیکنی؛ ساکت میشی.
من امروز توی اون لحظه ی لعنتی گیر افتادم.

0 نظر:

ارسال یک نظر

به نظراتتان همين جا پاسخ خواهم داد :)