شنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۰

131

حس یه سوسکُ دارم
یه عده ازش فرارین
یه عده‏م له‏ش می‏کنن

چهارشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۹۰

130

تو جیب جا می‏شم؛
منُ با خودت ببر.

129

ما توی آشپزخانه یک تلویزیون کوچک داریم؛ یک ناسیونال 14 اینچی؛ رنگی. این اولین تلویزیون زندگی مشترک مامان و باباست.
دوست‏تر داشتم اگر از آن نارنجی سیاه و سفیدها بود.در این لحظه، زندگی، زیباست.