یکشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۹

89

چرا ظرف مرا نشکست لیلی

5 نظر:

شب نویس گفت...

چون لیلی ها دیگه لیلی های قدیم نیستن. اگر میلشون با تو باشه هم دلشون نمیاد طرفی رو بشکنن...

پارمیدا گفت...

می شکنه...

یک مالیخولیایی گفت...

ولی دلیل نمی شه که با تو نبودش هیچ میلی!

سوژه. گفت...

معلومه .بی سلیقه بوده.

باران گفت...

جدیدا لیلی ها صرفه جو شدن هر کسی رو دوست داشته باشن ظرفش رو نمی شکنن !

ارسال یک نظر

به نظراتتان همين جا پاسخ خواهم داد :)