چهارشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۸

1. شب کویر

ستاره​ها
آیت سخاوت کویرند،
در چراغانی شب

1 نظر:

عبدالقادر گفت...

برای اولین نوشته ات کسی نظر نداده
بنویس
بیشتر بنویس
این روزها کم کار شده ای
برای ما که منتظریم بنویس
برای خودت هم که شده بنویس

ارسال یک نظر

به نظراتتان همين جا پاسخ خواهم داد :)